Krantenartikelen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... 953» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...

Zilveren jubilem veldwachter Jansens te Zuidland (1949)

Zilveren jubileum
1 Januari 1949 was het 25 jaar geleden dat de heer L. Jansens, thans opperwachtmeester der Rijkspolitie en postcommandant in onze gemeente , zijn intrede deed als veldwachter der gemeente Zuidland. Door enige ingezetenen werd besloten dit feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan .
De eerste burger van onze gemeente, de heer de Kool werd geraadpleegd . Het re - sultaat was , dat Woensdag j.l . de huldi -ging plaats vond in de raadzaal door het gemeentebestuur hiervoor beschikbaar gesteld . De burgemeester opende de rij der sprekers . De heer de Kool sprak woorden van waardering tot de opperwachtmeester Jansens en zei het zeer op prijs te stellen dat de verhouding met de Postcommandant en het overige personeel van de post Zuidland zeer goed is.
Namens enige inwoners der gemeente en het politie-personeel werd door de burgemeester aan mevr. Jansens een bloemenmand en aan de opperwachtmeester een rooktafel met rookstel aangeboden. Hierna werd de jubileummars gespeeld . Vervolgens verkreeg het woord de groeps - commandant der Rijkspolitie te Hellevoetsluis. Spreker schetste de jubilaris als een trouw kameraad en stelde hem als voorbeeld voor het jongere personeel . De oudste van de wachtmeesters die sprak namens het personeel van Abbenbroek en Zuidland, prees de goede verstandhouding die bij de politie een grote rol speelt. De waarnemend postcommandant van Oudenhoorn , die zeer dikwijls samenwerkt met de post Zuidland bracht ook namens het overige personeel dank aan de jubilaris voor de prettige samenwerking .
In de loop van de avond, die een zeer gezellig karakter had, volgden nog vele sprekers. Velen van hen beschikten over een goed geheugen . Het verleden werd opgehaald en wel de tijd dat de heer Jansens veldwachter was. De burgemeester bracht in herinnering de vele bijbetrekkingen die Jansens had. Het bleken er wel 10 a 12 te zijn ( dat was die goede tijd ). Alle sprekers werden van antwoord gediend , wat soms gepaard ging met een schaterende lach. De opperwachtmeester bracht hartelijk dank aan allen die deze dag voor hem en zijn gezin tot een onvergetelijke hadden gemaakt . Zeer voldaan keerden allen huiswaarts om nog enige uurtjes te rusten voor de taak van de nieuwe dag.


Eigenaar/BronNBC
Datum14 jan 1949
Bestandsnaam08aa356dabdc5563f36ad1def44a70f9.jpg
Bestandgrootte62.37k
Dimensies679 x 362
Verbonden metLeendert Jansens

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... 953» Volgende»     » Dia voorstelling