Krantenartikelen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 959» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...

Proefveld van de heer L. Noordermeer (1899)

Doel : Eene vergelijkende cultuurproef met een 5-tal havervariëteiten
.
Het proefveld was gelegen aan den Dorps weg naar Oudenhoorn . Grondsoort lichte zavel . Voor - vrucht aardappels , bemest met superphosphaat . De haver zelve is bemest met 900 K.G . superphos - phaat en 300 K.G . chilisalpeter per H.A . Ditzjjn groote hoeveelheden , die echter aan 't gewas geen schade hebben gedaan. Het is veroorzaakt, doordat de hoeveelheden die gezonden werden , berekend waren voor een proefveld van 50 are, terwijl het proefveld aangelegd is ter grootte van 220 Voornsche roeden of 33 are ruim , wijl het zaai - zaad berekend was voor zaaien uit de hand , ter - wyi de proefnemer met de machine gezaaid heeft. Een en ander doet natuurlijk niets af aan de waarde van de uitkomsten. De superphosphaat is gezaaid den 3en April, de chilisalpeter 6 Mei. De haver is gezaaid 18 April. Het weer was destijds droog, maar koud, terwgl ook na de opkomst het koude weer in Mei den groei niet bevorderde. Later herstelde het zich. In stand was geen verschil op te merken.
De overeenkomst in het gewas tusschen Probsteier haver nit Groningen betrokken en de Anderbecker, - - afkomstig van den kwoeker Behrens uit Schlanstedt in Saksen en de Deensche, betrokken van een handelaar, was zeer groot. Verschil was in het gewas niet op te merken. De Dikkop - haver is een variëteit, verkregen uit Probsteier haver, waarin ze als spontane variatie is gevonden door den heer J.H. Mansholt te Westpolder. Ze is gekenmerkt door een gedrongen pluim en stijf stroo , waardoor ze in de haversoorten de overeenkomst heeft met de Square head of roode dikkop onder de tarwesoorten. Vandaar ook den naam.
De New-Market is een variëteit, geïmporteerd uit Eugeland en afkomstig van Webb and sons the Stourbridge. Het zaaizaad kenmerkte zich door groven korrel , maar ook tamelijk dikke bast . Het gewas toonde stjjf stroo en ' t is misschien een paar dagen eerder rijp dan de andere soorten.
Op het proefveld is echter in den oogsttijd geen verschil gemaakt . Het snijden had plaats half Augustus; het oogsten in 't laatst van die maand . De weersomstandigheden waren zeer goed.
Uit de tabel blijkt, dat de New-Market ver boven de andere soorten uitblinkt. Een opbrengst van 87 H.L. ruim per H.A. en dan nog 48 K.G . wegende is voor deze streken ieta ongehoords. Doch ook de andere soorten gaven opbrengsten zooals hier ook betrekkelijk weinig voorkomt. De zware bemesting zal hieraan niet vreemd zijn . Het lijdt ook geen twijfel, dat de zware superphosphaat - bemesting oorzaak is geweest van de stevigheid van het stroo, waardoor ook de kwaliteit van de haver zeer goed was.


Eigenaar/BronNBC
Datum3 mei 1899
Bestandsnaam93a04bd2391a974b634c2d42a467d3c6.jpg
Bestandgrootte53.93k
Dimensies398 x 392
Verbonden metLeendert Noordermeer

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 959» Volgende»     » Dia voorstelling